Portfolio

Ik heb als professional talloze opdrachten bij verschillende opdrachtgevers mogen uitvoeren. De laatste jaren als zelfstandig professional, daarvoor als gedetacheerde vanuit mijn werkgevers (waar ik al dan niet mede-eigenaar van was).
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om mijn LinkedIn profiel te verkennen. Voor een eerste indruk, geef ik op deze pagina alvast een overzicht van een aantal klanten (opdrachtgevers) en voorbeelden van uitgevoerde opdrachten.

Ik heb met succes en veel plezier gewerkt bij verschillende organisaties. Op deze pagina vindt u hiervan een selectie. Het zou fantastisch zijn om ook uw organisatie hier aan toe te mogen voegen!

Als u een referentie zou willen benaderen, breng ik u daarmee graag in contact. Laat mij dat gerust weten.

Contact

 Kijk voor een uitgebreider overzicht van onder meer mijn werkervaring op mijn LinkedIn profiel

De opdrachten die ik heb mogen uitvoeren, zijn zeer divers. Vaak ben ik werkzaam geweest in een technische omgeving, waarin ik de intermediair was tussen de (ICT) techniek enerzijds en de business anderzijds. Daarnaast heb ik ook flink wat Finance kennis en ervaring opgedaan en heb ik zowel bestuurlijk als ‘hands-on’ ervaring binnen het HR vakgebied.

Een aantal recente voorbeelden van opdrachten zijn:

 • Interim: Hoofd Onderwijs en Studentzaken / Onderwijsmanager
  Facultair stafhoofd Onderwijs (Education and Student Affairs). Verantwoordelijk voor onder andere onderwijsbeleid, de studentadministratie, technische en didactische docentondersteuning, ambtelijk secretariaat examencommissies, International Office, Career Services en Honours College.
 • Project: Implementatie Learning Management System
  De implementatie van een nieuw LMS voor een Nederlandse universiteit.
 • Project: Europese aanbesteding Learning Management System
  De voorbereiding en de begeleiding van het Europees aanbesteden van een LMS voor een Nederlandse universiteit.
 • Project: Uniformering 2e en 3e geldstroom projecten
  Het uniformeren van de waardering en de (financiële) administratie van 2e en 3e geldstroom projecten. Een verandertraject waarbij een achttal organisatie onderdelen op een vergelijkbare manier moesten gaan werken. Voor elk organisatie onderdeel betekende dit het veranderen van de bestaande werkwijze.
 • Project: Operationaliseren Bestuurlijke Kengetallen
  Het vaststellen van definities en vervolgens operationaliseren van bestuurlijke kengetallen ten behoeve van het College van Bestuur.
 • Project: Invoering digitaal personeelsdossier
 • Project: Ontwerp en realisatie ‘Next Generation Classroom’
  Het realiseren van een collegezaal van de toekomst en het begeleiden van onderwijzend personeel om hier optimaal gebruik van te (leren) maken.
 • Project: Bepalen ‘Diensten, Kostprijzen, Tarieven’ voor de ICT dienst
  Het vaststellen van af te nemen diensten van de zelfstandige ICT afdeling binnen een grote organisatie. Tevens de werkelijke kosten en vervolgens de (interne) tarieven vaststellen.
 • Interim: PMO (Project Management Office) inrichten en beheren
 • Interim: HR Management

Bovenstaande opdrachten vormen slechts een selectie. Als u er meer over wilt weten, of over mijn inzet bij (andere) specifieke klanten, neem dan gerust contact met me op.

Contact