100% Heppie inspiratie

Sinds 1996 ben ik actief vrijwilliger van stichting Heppie (voorafgegaan door Jantje Beton Vakantiekampen en Stichting Kico). Heppie is een professionele vrijwilligersorganisatie met bijzondere aandacht voor een kwetsbare groep kinderen en jongeren in Nederland.


logoHeppieElk jaar ga ik minimaal één week op vakantie met een groep Heppie jongeren. Een zeer intensieve week met bijzondere groepsprocessen bij de jongeren en het team van begeleiders. Een parallel met een intensief project met grote risico’s is snel te maken. Het doel is helder, we hebben als team een enorme verantwoordelijkheid en gedurende de week doen we er met elkaar alles aan om het doel te halen, delen en vieren we successen en sturen we – indien nodig – bij.

Een deel van mijn kwaliteiten heb ik binnen dit vrijwilligerswerk (verder) ontwikkeld. Om er een paar te noemen:

Een goede presentatie geven

Een goede presentatie kan positief bijdragen aan het succes van een (verander)proces. Een slechte presentatie kan hier juist afbreuk aan doen. Er zijn veel elementen die een presentatie ‘goed’ maken. Wat mij betreft horen daar – los van het feit dat je moeten weten met wie je het waar over hebt – in ieder geval humor, interactie een duidelijke boodschap en een enthousiast, gepassioneerd verhaal bij.

Bij Heppie sta ik zeer regelmatig voor een groep jongeren die bijzonder gedrag vertonen en vaak een korte spanningsboog hebben. Een kritisch publiek waarbij een slechte presentatie direct en merkbaar impact heeft op de gedragingen en sfeer in de groep. Door vaak met deze jongeren te mogen werken, heb ik mijn presentatie kwaliteiten ook tijdens mijn vrijwilligerswerk continu kunnen verbeteren.

Mijn basis voor een goede presentatie is bij Heppie gelegd. Wat voor een dergelijk publiek lukt, lukt ook voor een – al dan niet kritische – groep volwassenen.

Omgaan met bijzonder gedrag

PB-oog-500_Erik7Mijn competentie om om te gaan met bijzonder gedrag, wordt bij Heppie tot de grenzen verkend en aangescherpt. Tijdens een Heppie activiteit leer je ‘achter het gedrag’ te kijken. Wat is nu de werkelijke oorzaak van het gedrag wat je ervaart. Als je daar vervolgens op de juiste manier mee omgaat, begrijp je het gedrag beter en kun je het vervolgens ook positief beïnvloeden.

Binnen organisaties komt het natuurlijk ook voor dat medewerkers of teamleden gedragingen vertonen die het realiseren van de doelstellingen kunnen bemoeilijken. Ook hier is het zaak de werkelijke oorzaak te achterhalen. Dit levert een meer constructieve houding op en een beter uitgangspunt voor succes.

Werken in een team

Een week lang de verantwoordelijkheid hebben voor een groep jongeren met bijzonder gedrag, vraagt veel van de begeleiding. Je hebt elkaar nodig om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een geslaagde week. Je leert elkaars kwaliteiten snel en weet dit ook in te zetten op de juiste manier.

Voor een zakelijk team geldt natuurlijk hetzelfde. Je maakt gebruik van elkaars kwaliteiten en moet op elkaar kunnen vertrouwen. Een ieder heeft zijn of haar eigen rol en zal hiervoor ook her- en erkent moeten worden.

Leidinggeven

Bij Heppie draag ik tijdens een activiteit de eindverantwoordelijkheid. Teamleden geven vaak terug dat ze veel verantwoordelijkheid hebben gevoeld en genomen en dat ze zich te allen tijde gesteund voelden door mij. Tijdens eventuele crisissituaties vertrouwden ze op mijn competentie en ervaring.

Dat is ook in het bedrijfsleven mijn stijl van leidinggeven. Samen met het team ‘aan de bak’ en er boven staan op het moment dat de situatie daar om vraagt. Voor iedereen de omstandigheden scheppen waarin men optimaal functioneert en ingrijpen op het moment dat dat niet of onvoldoende gebeurt.